خدمات شرکت آب و انرژی سرو

شرکت آب و انرژی سرو ضمن بهره مندی از فن آوری روز دنیا، در زمینه های فعالیت شرکت، خدمات مشاوره مهندسی، طراحی، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری و بهره برداری پروژه ها را ارائه می نماید.

زمینه های فعالیت شرکت عبارتند از:

– سیستم های پیش تصفیه سنتی و غشایی
– سیستم های تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب و پساب
– سیستم های اسمز معکوس، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون (RO,UF,NF)
– سیستم های تصفیه غشایی پساب از جمله MBR, IUF, UF
– سیستم های انتقال آب و پساب و ایستگاه های پمپاژ
– طراحی و اجرای شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب
– سیستم های تصفیه فاضلاب از جمله سپتیک و لجن فعال
– مشاوره در زمینه سیستم های مولد برق
– سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP
– ارائه خدمات مشاوره مهندسی و تهیه اسناد مناقصات، تهیه پیشنهادات فنی و مالی، طراحی و مهندسی پروژه ها

خدمات طراحی سیستم های آب و فاضلاب