شرکت سروآب انرژی

خدمات شرکت سروآب انرژی

شرکت سروآب انرژی ضمن بهره مندی از فن آوری روز دنیا، در زمینه های فعالیت شرکت، خدمات مشاوره مهندسی، طراحی، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری و بهره برداری پروژه ها را ارائه می نماید.

زمینه های فعالیت شرکت عبارتند از:

– سیستم های پیش تصفیه سنتی و غشایی
– سیستم های تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب و پساب
– سیستم های اسمز معکوس، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون (RO,UF,NF)
– سیستم های تصفیه غشایی پساب از جمله MBR, IUF, UF
– سیستم های انتقال آب و پساب و ایستگاه های پمپاژ
– طراحی و اجرای شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب
– سیستم های تصفیه فاضلاب از جمله سپتیک و لجن فعال
– مشاوره در زمینه سیستم های مولد برق
– سیستم های تولید همزمان برق و حرارت CHP
– ساخت و تولید دستگاه های الکترودیونیزاسیون صنعتی و آزمایشگاهی (EDI)
– تهیه مدل مالی و ارزیابی فنی و مالی طرح های سرمایه گذاری در حوزه آب و فاضلاب

خدمات طراحی سیستم های آب و فاضلاب
ساخت دستگاه الکترودیونیزاسیون

ساخت دستگاه الکترودیونیزاسیون

ساخت دستگاه الکترودیونیزاسیون الکترودیونیزاسیون (EDI) فن¬آوری پیشرفته و بسیار جدیدی است که برای برای تولید آب دمین استفاده می-شود. این فرایند در صنعت جایگزینی مناسب برای فرایندهای رزینی Mixed Bed است و موجب حذف مصارف مواد شیمیایی برای احیای رزین¬ها و صرفه¬جویی قابل توجهی در هزینه¬های تولید و نگهداری می¬گردد. ساخت و تولید استک¬های الکترودیونیزاسیون در حال حاضر در انحصار کشورهای معدودی از جمله امریکا، ژاپن و آلمان می¬باشد.شرکت سروآب انرژی در طی پروژه¬ای تحقیقاتی که از ابتدای سال¬ 1398 آغاز و تا فروردین 1399 ادامه یافت، موفق به ساخت واحد الکترودیونیزاسیون در مقیاس آزمایشگاهی گشته و در تست¬های اولیه انجام شده، قابلیت این دستگاه در حذف یون¬های آب و تولید آب فوق خالص با هدایت الکتریکی کمتر از 0.1 میکروزیمنس بر سانتی¬متر به اثبات رسید. در حال حاضر نسبت به ثبت اختراع این محصول در اداره ثبت مالکیت معنوی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور اقدام شده و مراتب در حال پیگیری است.

تولید ماده ضدرسوب (Antiscalant) فرایندهای RO

آنتی¬اسکالانت محلولی شیمیایی است که جهت کاهش اثرات رسوب و گرفتگی روزنه های غشای اسمز معکوس استفاده می¬شود. آنتی¬اسکالانت در طول عمر ممبران اسمز معکوس تاثیر زیادی دارد و از هزینه¬های تعویض غشاهای مصرفی سالیانه می¬کاهد. به دلیل وجود نمک¬های محلول در آب ورودی به سیستم¬های تصفیه آب به روش اسمز معکوس و آب¬شیرین¬کن و ایجاد گرفتگی و رسوب در روزنه¬های میکرونی پلی¬آمید ممبران های اسمز معکوس، و اصطلاحا پدیده scaling به وجود می¬آید. استقاده از آنتی¬اسکالانت نامرغوب باعث کاهش ظرفیت تولید، بالا رفتن میزان نمک¬های محلول در آب تولید TDS خروجی تولید، افزایش فشار بر پمپ¬های طبقاتی و کاهش طول عمر پمپ و افزایش برق مصرفی ناشی از بالا رفتن میزان آمپر، تعدد شستشوی ممیران ناشی از گرفتگی و در نهایت کاهش طول عمر در ممبران¬ها و تعویض زود هنگام آن می¬گردد. در حال حاضر در عمده¬ی واحدهای آب¬شیرین¬کن و اسمزمعکوس کشور از آنتی¬اسکالانت¬های وارداتی استفاده می¬شود. سالانه بیش از 15 میلیون دلار ارز جهت واردات آنتی¬اسکالانت از کشور خارج می¬شود. در داخل کشور تاکنون چنین محصولی مبتنی بر روش علمی تولید نشده است و نمونه¬های داخلی موجود در بازار از حداقل قابلیت¬های آنتی¬اسکالانت نیز برخوردار نبوده و صرفا برای مقاصد تجاری عرضه شده¬اند. شرکت سروآب انرژی نمونه¬های موفقی از آنتی¬اسکالانت¬های موثر در فرایندهای اسمزمعکوس را سنتر کرده و در حال توسعه این محصولات با حمایت پارک علم و فن¬آوری دانشگاه تربیت مدرس می¬باشد.