شرکت سروآب انرژی

برخی از سوابق و پروژه ها

در این بخش برخی از پروژه های اجرا شده و در دست انجام ما را مشاهده کنید
شرکت سروآب انرژی

معدن بورلی قزاقستان

ظرفیت: 648 مترمکعب در روز + 528 مترمکعب در روز
روش: DM WATER PLANT
کارفرما: شرکت کاوند نهان زمین
سال اتمام: 1400
محل پروژه: معدن بورلی قزاقستان

شرکت سروآب انرژی

بندرعباس

ظرفیت: 400 مترمکعب در روز
روش: SWRO CONTAINERIZED
کارفرما: مدیریت تولید نیروی برق بندرعباس
سال اتمام: 1396
محل پروژه: بندرعباس

3

بندرآفتاب

ظرفیت: 60 مترمکعب در روز
روش: SWRO CONTAINERIZED
کارفرما: شرکت طرح و توسعه نیکسا
سال اتمام: 1396
محل پروژه: بندرآفتاب

شرکت سروآب انرژی

تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی

روش: MBBR Activated Sludge
کارفرما: گروه صنعتی زر (زر ماکارون)
سال اتمام: 1400
محل پروژه: پالایشگاه غلات زر - هشتگرد

شرکت سروآب انرژی

همکاری بعنوان مشاور فنی MC

ظرفیت: 200000 مترمکعب در روز
روش: DAF+DMGF+SWRO
کارفرما: شرکت سازه سازان
سال اتمام همکاری: 1396
محل پروژه: سایت SAKO بندرعباس

شرکت سروآب انرژی

مشارکت با OSMO ASIA PACIFIC LTD.

مشارکت با OSMO ASIA PACIFIC LTD.
ظرفیت: 50000 مترمکعب در روز
روش: SWRO
کارفرما: وزارت آب و محیط ترکمنستان
سال اتمام: 1397
محل پروژه: استان بالکان ترکمنستان

شرکت سروآب انرژی

مشارکت با OSMO ASIA PACIFIC LTD.

ظرفیت: 50,000 مترمکعب در روز
شامل: 1220 مترمربع در روز سوله + 10000 مترمکعب در روز مخزن بتنی
کارفرما: وزارت آب و محیط ترکمنستان
سال اتمام: 1397
محل پروژه: استان بالکان ترکمنستان

شرکت سروآب انرژی

سایت گندله سازی گهرزمین سیرجان

ظرفیت: 1500 مترمکعب در روز
روش: UF + HBWRO
کارفرما: شرکت آسفالت طوس/
شرکت‌ سنگ‌آهن گهرزمین
سال اتمام: 1399

شرکت سروآب انرژی

سایت گندله سازی گهرزمین سیرجان

ظرفیت: 1500 مترمکعب در روز
روش: UF + HBWRO
کارفرما: شرکت آسفالت طوس/ شرکت سنگ‌آهن گهرزمین
سال اتمام: 1399

شرکت سروآب انرژی

عشق‌آباد دروازه

عنوان: طراحی و مهندسی
ظرفیت: 150000 مترمکعب در روز
روش: Conventional Treatment
کارفرما: وزارت آب و محیط زیست ترکمنستان
سال اتمام: 1394

شرکت سروآب انرژی

سایت گندله سازی 2 سیرجان

ظرفیت: 1,200 مترمکعب در روز
روش: DMPF+BWRO
کارفرما: شرکت نفت و گاز کیسون شرکت صنایع معدنی گل‌گهر
سال اتمام: 1395

شرکت سروآب انرژی

سایت گندله سازی 2 سیرجان

ظرفیت: 1,200 مترمکعب در روز
روش: DMPF+BWRO
کارفرما: شرکت نفت و گاز کیسون شرکت صنایع معدنی گل‌گهر
سال اتمام: 1395

شرکت سروآب انرژی

سایت گندله سازی 2 سیرجان

ظرفیت: 1,200 مترمکعب در روز
روش: DMPF+BWRO
کارفرما: شرکت نفت و گاز کیسون شرکت صنایع معدنی گل‌گهر
سال اتمام: 1395

شرکت سروآب انرژی

ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضلاب بهداشتی

خط لوله: با سایزهای 4 تا 8 اینچ پلی اتیلن UG
کارفرما: : مجری طرح نیروگاه بوشهر
سال اتمام: 1395
محل پروژه: نیروگاه بوشهر

شرکت سروآب انرژی

ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضلاب بهداشتی

خط لوله: با سایزهای 4 تا 8 اینچ پلی اتیلن UG
کارفرما: : مجری طرح نیروگاه بوشهر
سال اتمام: 1395
محل پروژه: نیروگاه بوشهر

شرکت سروآب انرژی

شبکه جمع‌آوری و ایستگاه پمپاژ و خط انتقال فاضلاب بهداشتی

خط لوله: با سایزهای 4 تا 8 اینچ پلی اتیلن UG
کارفرما: : مجری طرح نیروگاه بوشهر
سال اتمام: 1395
محل پروژه: نیروگاه بوشهر

شرکت سروآب انرژی

قشم - ایران

ظرفیت: 1100 مترمکعب در روز
روش: SWRO+BWRO
کارفرما: شرکت کالسیمین
سال اتمام: 1391

شرکت سروآب انرژی

جزیره کیش

ظرفیت: 400 مترمکعب در روز
روش: SWRO
کارفرما: شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش
سال اتمام: 1398

شرکت سروآب انرژی

داشاوز ترکمنستان

ظرفیت: 1000 مترمکعب در روز
روش: UF+RO
کارفرما: شرکت پارس انرژی /وزارت آب ترکمنستان
سال اتمام: 1390

شرکت سروآب انرژی

منطقه سوم کنارک - چابهار

ظرفیت: 400 مترمکعب در روز
روش: SWRO
کارفرما: نیروی دریایی ارتش
سال اتمام: 1390

شرکت سروآب انرژی

بهبهان

ظرفیت: 8640 مترمکعب در روز
روش: BWRO/SWRO
کارفرما: شرکت پالایش گاز بیدبلند – زلال ایران
سال اتمام: 1398

شرکت سروآب انرژی

بهبهان

ظرفیت: 8640 مترمکعب در روز
روش: BWRO/SWRO
کارفرما: شرکت پالایش گاز بیدبلند – زلال ایران
سال اتمام: 1398

شرکت سروآب انرژی

زنجان

ظرفیت: 10 مترمکعب در روز
روش: BWRO+EDI
کارفرما: شرکت آمیزه‌های پلیمری سپهر پاک
سال اتمام: ۱۴۰۰