پروژه های آب و فاضلاب

بخشی از پروژه های انجام شده یا در حال انجام شرکت آب و انرژی سرو عبارتند از:

– طراحی، ساخت، نصب و اجرای آب شیرین کن نیروگاه برق حرارتی بندرعباس به روش اسمزمعکوس آب دریا
– طراحی، ساخت، نصب و اجرای واحد تصفیه آب گندله گهرزمین سیرجان به روش اولترافیلتراسیون و اسمزمعکوس به ظرفیت 1200 مترمکعب در روز
– طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی واحد آب شیرین کن شرکت طرح توسعه نیکسا در بندر آفتاب به روش اسمزمعکوس آب دریا
– طراحی، ساخت، نصب و اجرای واحد تصفیه آب کارخانه آلومینیوم آمیژه
– طراحی، نصب، راه اندازی و اجرای دو واحد اسمزمعکوس در جزیره قشم
– خدمات تست و تعمیر ممبران های اولترافیلتراسیون بوشهر
– طراحی، ساخت، تامین و نصب یک واحد اسمزمعکوس در کشور ترکمنستان به ظرفیت 1000 مترمکعب در روز
– طراحی، ساخت، نصب و اجرای واحد تولید آب دمین کارخانه هولوگرام آذر
– خدمات راه اندازی واحد اسمزمعکوس نیروگاه همدان
– خدمات مشاوره و طراحی مهندسی احداث یک واحد آب شیرین کن آب دریای خزر با ظرفیت 50000 مترمکعب در روز در بالکان کشور ترکمنستان
– خدمات مشاوره و طراحی مهندسی احداث آب شیرین کن ظرفیت هفتصد و شصت هزار مترمکعب در روز در چابهار)
– تهیه طرح توجیهی و مدل مالی آب شیرین کن های اسمزمعکوس به روش BOO