شرکت سروآب انرژی

چارت های سازمانی شرکت

چارت سازمانی مدیریت و دفتر مرکزی

چارت سازمانی واحد مهندسی

معرفی واحد مهندسی شرکت

در حوزه فعالیت‌های فنی و مهندسی، بدون شک یکی از عوامل موثر در رشد و پیشرفت یک شرکت داشتن تیم مهندسی مجرب، کامل و منسجم می‌باشد. در پروژه‌های پیمانکاری مهندسی، عملکرد بی‌نقص واحد مهندسی در امور طراحی، رعایت زمان‌بندی پروژه و توجه به خواسته‌های کارفرما و پاسخگویی کارشناسانه به ابهامات و سوالات کارفرما باعث جلب نظر و اعتماد کارفرمایان می‌شود. از طرفی یک واحد مهندسی مجرب و مسلط در زمینه فعالیت مربوطه ممکن است با ایجاد تغییرات فنی در چارچوب استانداردهای پروژه باعث صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های خرید یا ساخت تجهیزات و کالاها گردد. از این رو سازماندهی واحد مهندسی یکی از اصول و اولویت‌های شرکت سروآب انرژی در بدو شروع فعالیت‌ حرفه‌ای خود بوده است. امید است همراه با رشد و توسعه شرکت و متناسب با حجم پروژه‌های در دست اجرا واحد مهندسی نیز در خط مشی پیش‌بینی شده پیشرفت نماید..

واحد فنی و مهندسی شرکت عموما در دو بخش پروژه‌ها و مناقصات فعالیت می‌نماید.  اگرچه در برخی موارد خاص ناگزیر به تحقیق و توسعه نیز می‌باشد. چارت سازمانی در صفحه‌ی قبل ارتباط بخش‌های مختلف واحد مهندسی با یکدیگر را نشان می‌دهد.

چارت سازمانی کارگاه