شرکت سروآب انرژی

3 اسفند 1400

فیلتر شنی-sarvwater.com

فیلتر شنی چیست؟

فیلتر شنی در واحدهای تصفیه آب استفاده می‌شود که در طی این فیلتراسیون، ذرات رسوب شونده که در مرحله انعقاد هنوز ته نشین نشده‌اند جدا خواهند

ادامه مطلب