تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به از بین بردن آلاینده ها از فاضلاب خانگی گفته می شود که شامل فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی برای از بین بردن این آلاینده ها است. فاضلاب تصفیه شده برای محیط زیست خطری ندارد اما برخی از محصولات تصفیه شده به صورت نیمه جامد است که به آن ها لجن فاضلاب گفته می شود و باید آن ها را به صورت جدا تصفیه کنند. اگر می خواهید اطلاعاتی درباره تصفیه فاضلاب کسب کنید تا پایان با ما همراه باشید.
فهرست مطالب

تصفیه فاضلاب چیست؟

تصفیه فاضلاب به تبدیل پساب که دیگر نیازی به استفاده از آن نیست، گفته می شود. این فاضلاب از آب های حاصل از شستن، حمام کردن، آب باران و سایر آب ها است. فاضلاب ها سرشار از آلاینده هایی مانند باکتری، میکروب، مواد شیمیایی و سایر مواد سمی است. هدف از تصفیه فاضلاب این است که این آلاینده ها کاهش پیدا کنند تا آب برای محیط خطرناک نباشد.

تصفیه فاضِلاب به فرآیندی گفته می شود که پساب های خانگی و صنعتی را تصفیه می کنند تا قابلیت استفاده مجدد را داشته باشند. زمانی که این فاضلاب ها تصفیه می شوند همه آلودگی ها و مواد شیمیایی آن از بین می رود.

از فاضلاب تصفیه شده استفاده های بسیاری می شود. مهمترین ویژگی که تَصفیه فاضلاب دارد این است که فاضلاب های تولید شده در محیط زیست رها نمی شوند و باعث ایجاد آلودگی های بزرگ برای محیط زیست نمی شود.


برای خواندن مطالب درمورد پکیج تصفیه فاضلاب میتوانید:

سه روش تصفیه برای فاضلاب

 • شیمیایی
 • فیزیکی
 • روش بیولوژیکی
تصفیه فاضلاب - سرو آب

تَصفیه فاضلاب فیزیکی

سیستم های تصفیه فیزیکی از فرآیندهای فیزیکی برای تصفیه استفاده می کنند. تصفیه فیزیکی با روش ته نشینی تصفیه فاضلاب را انجام می دهند به این صورت که ابتدا آشغالگیری انجام می شود و بعد از آن فیلتراسیون و دانه گیری صورت می گیرد. این روش برای تصفیه فاضلاب صنایع و کارخانه ها مناسب است. زیرا فاضلاب های صنایع شامل مواد سمی و شیمیایی هستند و به محیط زیست آسیب جدی وارد می کنند.

تصفیه فاضلاب-sarvwater.com

تصفیه فاضِلاب شیمیایی

تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی نسبت به سایر تصفیه ها دارای هزینه بالاتری است در این روش از کلر استفاده می شود و تصفیه آن از روش فیزیکی پیچیده تر است. تصفیه فاضلاب به صورت شیمیایی از روش لخته سازی استفاده می کند و بعد از آن با تنظیم PH و تبادل یونی کار تصفیه را انجام می دهد. تصفیه فاضلاب به روش شیمیایی از موادی مانند آهک، سولفات و آلومینیوم استفاده می کند.

تَصفیه فاضلاب به روش شیمیایی بزرگترین عیبی که دارد این است که در پایان کار، لجن بسیاری تولید می شود و ممکن است این لجن ها سمی باشند. برای از بین بردن این لجن ها باید هزینه زیادی پرداخت شود به همین دلیل استفاده از این روش زیاد پیشنهاد نمی شود.

تصفیه فاضِلاب بیولوژیکی

تصفیه فاضلاب=sarvwater.com

تَصفیه فاضلاب بیولوژیکی با استفاده از مواد بیولوژیکی، فاضلاب را تصفیه می کنند و باکتری ها از بین می برند. این روش بسیار مناسب برای تصفیه فاضلاب محل های تجاری و مسکونی است.

تصفیه فاضلاب به روش بیلوژیکی خود به دو بخش هوازی و بی هوازی تقسیم شده است. روش بی هوازی از اکسیژن استفاده نمی شود اما در مقابل در روش هوازی از اکسیژن و لجن فعال استفاده می شود. تصفیه فاضلاب با اکسیژن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مزیت های بسیاری است. استفاده از لجن فعال برای تصفیه هایی که به صورت سطحی و عمقی است مناسب می باشد.


برای خواندن مطالب درمورد تصفیه فاضلاب صنعتی میتوانید:

مراحل تصفیه به روش بیولوژیکی

در روش تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی در ابتدا فاضلاب وارد تصفیه خانه می شود. 40 درصد از مواد جامد در این مرحله از بین می رود. بعد از این مرحله که تصفیه اولیه نام دارد فاضلاب وارد مخزن می شود، در مخزن تمامی مواد آلی و مواد معدنی از بین می رود و بعد فاضلاب در مخزن ته نشین می شود در این مرحله تمامی موادی که در مراحل قبل از بین نرفته اند در این مرحله از بین می روند و در نهایت لجن از انتهای مخزن خارج می شود و به مخزن هوادهی باز گردانده می شود.

مزایایی که روش تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی دارد این است که فاضلاب خروجی دارای کیفیت بالایی است و لجن خیلی کمتری تولید می کند. قابلیت تصفیه فاضلاب سمی را نیز دارد و همچنین نصب و راه اندازی آن بسیار ساده است.

مزایای تصفیه فاضلاب

در صورتی که تصفیه فاضلاب به درستی صورت نگیرد باعث ایجاد بیماری های زیادی می شود و بر سلامت انسان ها و محیط زیست تاثیر بسیاری می گذارد. همچنین باعث آسیب رسیدن به ماهی ها و سایر آبزیان در دریا و کاهش اکسیژن می شود در نتیجه باعث محدودیت صید ماهی و آلودگی آب آشامیدنی می شود. اما در حالت کلی تصفیه فاضلاب مزایای بسیاری دارد که به شرح زیر است:

 • با تصفیه فاضِلاب فلزاتی که اثرات خطرناکی بر روی انسان ها دارند مانند سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم از بین می روند.
 • تَصفیه فاضلاب موجب می شود باکتری و ویروس هایی که ساحل را آلوده می کنند از بین رود در صورت وجود این باکتری و ویروس ها باعث ایجاد محدودیت های تفریحی برای انسان ها می شود.
 • تَصفیه فاضلاب باعث افزایش اکسیژن می شود. همچنین برای رشد گیاهان، حفظ زمین های کشاورزی و حفظ گونه های جانواری خاص مناسب است.
 • ترکیبات کلر باعث سمی شدن ماهی ها و جلبک ها می شود. اما با تصفیه فاضِلاب این مشکل حل می شود.
 • با تصفیه فاضلاب فسفر و نیتروژن که موجب سمی شدن آب می شود از بین می رود.
 • در صورتی که فاضلاب تصفیه نشود مواد آلی در آب پوسیده می شود و اکسیژن موجود در آب را استفاده می کنند که باعث از بین رفتن ماهی ها و آبزیان می شود.
 • گاهی محصولات دارویی از طریق فاضلاب وارد محیط زیست می شوند که برای انسان ها و سایر آبزیان بسیار خطرناک است با تصفیه فاضِلاب تمام این محصولات تجزیه می شود.

نتیجه گیری

ورود فاضلاب تصفیه نشده به محیط زیست باعث ایجاد صدمه جدی به محیط زیست می شود و باعث خطر افتادن حیات آبزیان، ایجاد بیماری های واگیردار و باعث کاهش اکسیژن در آب ها می شود. هدف از تَصفیه فاضلاب برای حفاظت محیط زیست، سلامت انسان ها و آبزیان با رعایت اصول بهداشتی است.

سوالات متداول

شیمیایی

فیزیکی

بیولوژیکی

 1. با تَصفیه فاضِلاب فلزاتی که اثرات خطرناکی بر روی انسان ها دارند مانند سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم از بین می روند.
 2. تَصفیه فاضِلاب موجب می شود باکتری و ویروس هایی که ساحل را آلوده می کنند از بین رود در صورت وجود این باکتری و ویروس ها باعث ایجاد محدودیت های تفریحی برای انسان ها می شود.
 3. تَصفیه فاضِلاب باعث افزایش اکسیژن می شود. همچنین برای رشد گیاهان، حفظ زمین های کشاورزی و حفظ گونه های جانواری خاص مناسب است.
 4. ترکیبات کلر باعث سمی شدن ماهی ها و جلبک ها می شود. اما با تَصفیه فاضِلاب این مشکل حل می شود.
 5. با تَصفیه فاضِلاب فسفر و نیتروژن که موجب سمی شدن آب می شود از بین می رود.
 6. در صورتی که فاضلاب تصفیه نشود مواد آلی در آب پوسیده می شود و اکسیژن موجود در آب را استفاده می کنند که باعث از بین رفتن ماهی ها و آبزیان می شود.
 7. گاهی محصولات دارویی از طریق فاضلاب وارد محیط زیست می شوند که برای انسان ها و سایر آبزیان بسیار خطرناک است با تَصفیه فاضِلاب تمام این محصولات تجزیه می شود.

مزایایی که روش تَصفیه فاضِلاب به روش بیولوژیکی دارد این است که فاضلاب خروجی دارای کیفیت بالایی است و لجن خیلی کمتری تولید می کند. قابلیت تصفیه فاضلاب سمی را نیز دارد و همچنین نصب و راه اندازی آن بسیار ساده است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
Facebook
Twitter
Pinterest
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.